top of page
  • Yazarın fotoğrafıProf. Dr. Burhan Uslu

PRP Tedavisi


Günümüzde popüler olan ve her alanda sık kullanılan PRP tedavisinde sizleri burada bilgilendirmeye çalışacağız. Bu asla bir kök hücre tedavisi değildir ve maalesef bu yönde bildirimleri daima duymaktayız. Otolog Kan hücrelerinden zengin plasma (Plasma Rich Platelet - PRP) enjeksiyonu ilk defa 1987 yılında açık kalp ameliyatlarında kullanılmıştır. Daha sonra ise birçok alanda, spor hekimliğinde, ortopedide, estetik cerrahide, cildiye ve üroloji alanlarında kullanılmaya başlanmıştır. Adale ve tendon, eklem bağ sakatlanmalarında, kireçlenmelerde, tenisci dirseği, karpal tünel gibi durumlarda kullanılmaktadır. Buna ilave olarak ortopedik cerrahlde kullanıldığında iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

Kanımız plazma, beyaz ve kırmızı kan hücreleri ile plateletlerden ibarettir. Plateletler ufak diske benzer yapıda hücrelerdir ve ortalama ömürleri 7-10 gündür. Plateletlerin içinde pıhtılaşmayı ve büyümeyi sağlayan faktörler bulunur. Doku iyileşmesinde bu plateletler aktif hale gelir ve bir araya toplanırlar. Büyüme faktörü sağlayarak iyileşme hadisesini başlatırlar. Kanda %6 oranında platelet bulunur. PRPde platelet oranı yoğunluğu 4 misli daha fazladır.

PRP tedavisinde ne yapılmaktadır? Kişinin kendi kanı alınmakta ve santrifüj edilerek Plateletten zengin plasma ayrılmakta ve zedelenen sahaya enjekte edilmektedir. Uygun ekipman, santrifüj kullanılmadığı takdirde bu ayrıştırma sırasında hücreler parçalanabilir ve yapılan işlemin hiç bir faydasını göremezsiniz.

PRP yapıldığında faydasını hemen göremezsiniz, bunu ancak 2-3 hafta sonra hissedersiniz. PRP yapıldıktan sonra ağrılarınız ya da şikayetleriniz hemen geçiyorsa mutlaka ilave bir ilaç konulmuş demektir.

bottom of page