top of page
  • Yazarın fotoğrafıProf. Dr. Burhan Uslu

Rotator Cuff Yırtığı


Rotator cuff omuzu saran ve omuz eklemini stabilize eden 4 adet adalenin tendonlarının birleşmesi ile oluşan bir yapıdır. Bunlar supra ve infraspinatus,subscapularis ve ters minor adaleleridir.

Bu yapının zedelenmesi, sıkışma zedelenmesi ya da yırtık şeklinde olur. Akromion kemiği altında sürtünmeye bağlı olarak tendonun zedelenmesi sonrası oluşur veya tendon lifleri gerilir ya da yırtılır. Rotator cuff yırtılması düşme ya da bisiklet, motosiklet kazası sonrası gibi akut bir zedelenme sonrası, sporcuların aşırı kullanmaları ya da ağırlık kaldırmaları, yaş ile dejenerasyon sonrası olabilir.

Bulgular

Hareket sırasında omuz önünde ağrı olması, hareketlerin öne ve yana kısıtlanması olur. Bu ödemli dokunun akromion kemiği altında sıkışması sonrası oluşur. Kronik süregelen yırtıklarda ağrı gece artar, ağrıya bağlı kolda güçsüzlük olur.

Tedavi

Zedelenme olur olmaz hemen buz kompresi uygulanır.kol askıya alınıp omuz istirahat ettirilir. Anti enflamatuvar ilaç tedavisi şişlik ve ağrı için gereklidir. Daha sonra fizik tedavi uygulanır. Steroid enjeksiyonu uygulanabilinir.

Yırtık büyük ve ağrı fazla ve aylarca devam ederse ameliyat önerilir.

Cerrahi tedavi genellikle yırtık tam ise yapılır. Artroskopik yada açık cerrahi yapılır. Bu cerrahın tecrübesine göre değişir. Artroskopik cerrahinin açık cerrahiye göre çok avantajları vardır. İyileşme daha kısa sürede olur ve ağrı,şişlik ve kanama çok azdır.

bottom of page