top of page
  • Yazarın fotoğrafıProf. Dr. Burhan Uslu

OSGOOD SCHLATTER


Osgood-Schlatter bir hastalık değildir.

Tibial tüberkül dediğimiz kısım diz kapağı altında kaval kemiğinin önündeki büyüme merkezidir (Apofiz). Buraya Quadriceps adalesi yapışır. Hızlı büyüme çağında adalenin apofizi çekmesi ve buranın ayrılması hem diz önünde şişliğe, hem de ağrıya neden olur. Bu hadise genellikle erkek çoçuklarında 12-16, kızlarda ise daha az olarak 12-16 yaşları arasında görülür.

Tibial tüberkül kemiğin üstünde pastanın bir katı gibi durur. Hızlı büyüme yıllarında burası zayıf bir şekilde kemiğe tutunur. Quadriceps adalesinin çekmesi sonucu burada ayrılma ve enflamasyon oluşur. Diğer bir deyimle femur'un büyümesi adaleden daha fazladır. Bunun sonucu büyüme merkezine baskı olur ve ağrı meydana gelir. Röntgende görüleceği gibi gergin Quadriceps adalesi tibial tüberkülü tibia yani kaval kemiğinden ayırır.

Bu çocuklarda: Tibial tüberkül üstünde (şişlik üstünde) AĞRI, Tibial tüberkül üstünde ŞİŞLİK, Quadriceps adale grubunda zayıflık, Aktivite ile ağrı ve şişliğin artması şeklinde olur.

Sporcularda, eğer hadise uzun süredir devam ediyorsa ve adalede çok fazla çekme varsa, kırık oluşur ve kırık parça ayrılır. Bu durumda cerrahiye gidilir.

Bu sorunu önlemek için sporcu koruyucu dizlik giyebilir. Voleybolcu dizlikleri en idealidir. Patellar tendonun tibial tüberküle basıncını azaltmak için bandlar kullanılır. Sportif faaliyet sonrası uygulanacak buz kompresi, enflamasyonu azaltır. Bu her gün uygulanmalıdır. Buz hem şişliği hem de ağrıyı azaltır. Bazen antienflamatuvar ilaçlar verilebilir.

Büyüme sürecinde esneklik sağlanması en önemli konuların başında gelir. Quadriceps ve hamstring adale germeleri çok önemlidir. Quadriseps germelerinde ağrı olunca germe bırakılmalıdır. Germeler günde 2-3 kez yapılmalıdır. Her antreman öncesi ve sonrası ilave olarak yapılmalıdır. Her germede 20-30 sn durulmalıdır ve 3-5 tekrar yapılmalıdır. Ağrı şiddetli olarak devam ediyorsa kısa süreli antremanlar bırakılır ve istirahat verilir.

Quadriceps Germesi: Duvar kenarında ya da yatarak yapılır. Durun ya da yere uzanın ve ayağınızı elinizle tutup kalçanıza doğru çekin, ön tarafta adalenizin gerildiğini hissediniz. 20 sn durup gevşeyin. 3-5 tekrar.

Tensor Faysa Germesi: Uyluğun dışyanındaki adaledir. Şekildeki gibi bacağınızı diğer bacağınızı makaslayacak pozisyona getirin ve 20 sn tutun. 3-5 kere yapınız.

Hamstring Germesi: Bacağınızı şekildeki gibi mümkün olduğu kadar düz tutmaya çalışın ve bacak arkasındaki adalenizin gerildiğini hissediniz. 20 sn tutun. 3-5 tekrar yapın.

Sandalye arkasında durun ve elleriniz sandalyede bacağınızı dik olarak geri atınız. Ön adalelerin gerildiğini hissedin. 20 sn durun. 3-5 tekrar yapınız

bottom of page